SNS Måndagsklubb: Att leda när media agerar moralisk domstol

Mån 3 februari 2014
Tid och plats

Måndag 3 februari 2014, 17:30–19:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Möjlighet att kontrollera den egna mediebilden försvåras av en alltmer värderande journalistik. Hur påverkar det företag och andra organisationer? SNS bjuder in till middagssamtal med ledande organisationsforskare och kommunikationsexperter om villkoren för synlighet.

Samtalet utgår från den nyutkomna boken Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol (SNS Förlag). I den presenteras aktuell forskning om hur medierna definierar agendan för dagens företagsledare. Författarna är docent MARIA GRAFSTRÖM, ekon. dr PERNILLA PETRELIUS KARLBERG, och ekon. dr KAROLINA WINDELL.

Först presenteras bokens slutsatser och därefter följer ett samtal med HELENA STÅLNERT, kommunikationsrådgivare,
f.d. kommunikationsdirektör i SSAB och SAAB samt redaktionschef för SVT Aktuellt.

Samtalet leds av WILLY SILBERSTEIN, journalist och tidigare chef för SR Ekots inrikes- och utrikespolitiska redaktioner.

Medverkande

MARIA GRAFSTRÖM, docent i företagsekonomi, Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm universitet
PERNILLA PETRELIUS KARLBERG, ekon. dr, Handelshögskolan i Stockholm
HELENA STÅLNERT, kommunikationsrådgivare, f.d. kommunikationsdirektör i SSAB och SAAB samt redaktionschef för SVT Aktuellt
KAROLINA WINDELL, ekon. dr, Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet

Mötet leds av WILLY SILBERSTEIN, journalist och tidigare chef för SR Ekots inrikes- och utrikespolitiska redaktioner.

Anmälan

Till detta möte inbjuds medlemmar av SNS Måndagsklubb. Anmälan sker till PETRA LARSSON, petra.larsson@sns.se.

Inom ramen för Måndagsklubben träffas Sveriges ledande beslutsfattare och forskare för informella middagsmöten. Endast medlemmar i nätverket bjuds in.

Vamt välkommen!