SNS/SHOF Finanspanel: EU:s initiativ om hållbar bolagsstyrning

Webbinarium Mån 25 januari 2021
Tid och plats

Måndag 25 januari 2021, 12:30–13:30

Under hösten presenterade EU-kommissionen ett initiativ om hållbar bolagsstyrning, som har kritiserats av svenska institutionella ägare och företag. Två veckor före konsultationsperiodens slut bjuder Finanspanelen in till ett samtal om förslagets konsekvenser för det svenska näringslivet.

EU-kommissionen vill med initiativet förbättra unionens regelverk för bolagsrätt och bolagsstyrning. Det innehåller bland annat förslag om att ändra aktiebolagsrättsliga regler om bolagets syfte och styrelsens sammansättning. Motiveringen är att det ska bidra till att minska det man kallar näringslivets kortsiktighet och bidra till en hållbar utveckling.

Tjugoåtta representanter för svenska institutionella ägare och svenskt näringsliv har samlat sina synpunkter på förslaget i ett remissvar till kommissionen. De befarar att förslaget öppnar upp för lagändringar i medlemsländernas bolagsrätt. Undertecknarna menar vidare att det finns risk för att europeiska bolag tappar i konkurrenskraft om förslagen går igenom och att de skulle få mindre tillgång till riskkapital, samt att man underminerar incitament till hållbara investeringar och klimatsmart omställning.

Finanspanelen är ett mötesforum om finansfrågor och arrangeras av SNS och forskningsinstitutet Swedish House of Finance.

Swedish House of Finance (SHOF) vid Handelshögskolan i Stockholm är Sveriges nationella forskningscenter i finansiell ekonomi.

Medverkande

Svante Forsberg, styrelseordförande i StyrelseAkademien Sverige och styrelseledamot i ecoDa, en organisation som representerar 55 000 styrelsearbetare i Europa

Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden

Rolf Skog, adjungerad professor vid Göteborgs universitet och bolagsrättslig expert i Justitiedepartementet

Per Strömberg, SSE Centennial Professor of Finance and Private Equity vid Handelshögskolan i Stockholm

Samtalet leds av Ilinca Benson, SNS vice vd.

Anmälan

Mötet är kostnadsfritt och kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, SHOF, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. Vi skickar en länk till webbinariet dagen innan det äger rum.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkomna att delta!