SNS/SHOF Finanspanel om premiepensionssystemets framtid

Mån 11 september 2017
Tid och plats

Måndag 11 september 2017, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Flera uppmärksammade fall av missbruk inom premiepensionssystemet har lett till krav på åtgärder för att skydda spararna. Riksdagens pensionsgrupp vill se över utformningen av premiepensionssystemet. Hur ska ett effektivt och spararvänligt fondtorg se ut?

Stefan Lundbergh har fått i uppdrag av regeringen och riksdagen att snabbutreda vilka strukturella förändringar som kan leda till ett tryggare och effektivare premiepensionssystem. Nu kommer han till SNS/SHOF Finanspanel för att presentera sin kartläggning av möjliga lösningar.

Stefan Lundbergh är doktor i ekonomisk statistik. Han är verksam vid Cardano Insights och rådgivare till pensionsfonder i Nederländerna och Storbritannien.

Utredningen kommenteras av Roine Vestman, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Solveig Zander (C), ledamot av riksdagens pensionsgrupp,
Therese Svanström Andersson, statssekreterare hos socialminister Annika Strandhäll samt Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

Medverkande

Stefan Lundbergh fil. dr. i ekonomisk statistik, Director vid Cardano Insights och styrelseledamot AP4
Fredrik Nordström, vd, Fondbolagens förening
Therese Svanström Andersson, statssekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Roine Vestman, forskare och lärare vid Stockholms universitet
Solveig Zander (C), riksdagsledamot

Pehr Wissén, SHOF och SNS, leder samtalet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, SHOF och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 7 september eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!