SNS/SIFR Finanspanel: Leif Johansson om ägandet av de svenska storföretagen

Tid och plats

Onsdag 20 maj 2015, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Vem ska äga de svenska storföretagen? Leif Johansson, styrelseordförande i Astra Zeneca och Ericsson, besöker SNS/SIFR Finanspanel och ger sin syn på pensionsfondernas roll som ägare i svenska bolag.

En rad uppmärksammade företagsaffärer under de senaste åren har aktualiserat frågan om utländskt ägande i svenska företag och vad avsaknaden av svenska kontrollägare kan få för effekter. Hur påverkas sysselsättning, forskning och skatteintäkter när svenska storföretag hamnar i utländsk ägo?

Borde det svenska institutionella ägarkapitalet ta ett ökat ansvar som aktiva och långsiktiga ägare i svenska börsföretag?

I dag har AP-fonderna ett regelverk som förhindrar dem att investera i större ägarandelar i enskilda företag. Borde reglerna ändras?

Samtidigt är tanken att svenska institutionella ägare ska gå in som storägare i svenska börsföretag inte okontroversiell. Finns det risk för politisk styrning av näringslivet? Och hur påverkas förvaltningskostnader och riskspridning?

Finanspanelen är SNS och finansforskningsinstitutet SIFR:s mötesforum för den finansiella sektorn.

Anmälan och pris
Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 18 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!