SNS startar nytt forskningsprojekt om skatter

Intervju 2019.03.12

Hur ska arbete, kapital och konsumtion beskattas i framtiden för att öka företags konkurrenskraft och människors drivkrafter att utbilda sig och arbeta? På vilket sätt säkras skatteintäkter på en nivå som behövs för att klara den offentligt finansierade välfärden? Och hur ska vi se på centrala principer i skattesystemet såsom legitimitet, effektivitet och omfördelning?