SNS Tylösand Summit 2017: Inequality and Democracy

Ons 23 augusti 2017
Tid och plats

Onsdag 23 augusti 2017, 09:00–17:00

Årets Tylösandskonferens handlar om den växande ojämlikheten i många länder i västvärlden och om demokratins framtid.

Ledande bedömare beskriver utvecklingen och ger sin syn på vad som kan göras för att stödja en socialt och ekonomiskt inkluderande samhällsutveckling.

Bland andra deltar Pulitzerprisvinnande historikern Anne Applebaum och ekonomen Richard Baldwin. Applebaum är en av vår tids mest inflytelserika publicister när det gäller hoten mot den liberala demokratin. Baldwin beskriver i sin uppmärksammade bok The Great Convergence hur globaliseringen blivit allt mer avancerad till följd av teknikutvecklingen och hur den snabba utvecklingen skapat politiska utmaningar både i rika ekonomier och i utvecklingsländer.

Årets Tylösandskonferens leds av Markus Karlsson, programledare på Bloomberg Radio i London.

Information om programmet

Tid och plats

Onsdagen den 23 augusti, Tylösand. Konferensen avslutas med middag på kvällen. Du väljer ankomst samma morgon eller kvällen före. Mer information kommer i samband med inbjudan.

Anmälan

Personliga inbjudningar skickas ut med post i april.

Konferensen vänder sig till högsta ledningen för de företag, myndigheter och organisationer som är medlemmar* i SNS samt särskilt inbjudna.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Om Tylösand

SNS har sedan 1948 årligen samlat ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand.
Konferensen är endast för inbjudna och är en viktig mötesplats för diskussioner kring aktuella samhällsfrågor. Konferensen är inte öppen för media och hålls under Chatham House-regeln.