SNS Välfärdspanel: Hur ska framtidens specialistsjukvård utformas?

Seminarium 2015.11.24

Lyssna

Medverkande

LENNART CHRISTIANSSON, medicinalråd, Socialstyrelsen
BJÖRN LÖVGREN EKMEHAG, biträdande sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset
MÅNS ROSÉN, regeringens särskilde utredare
KENNETH SMEDH, professor och överläkare Kolorektalsektionen, kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus
Mötet leds av EMMA SPÅNBERG, projektledare, SNS.