SNS Väst: Framtidens kollektivtrafik i Göteborg

Ons 20 november 2013
Tid och plats

Onsdag 20 november 2013, 15:30–18:00
Handelshögskolan,Vasagatan 1, Göteborg.

SNS Väst i samarbete med Reväst bjuder in till ett seminarium om framtidens kollektivtrafik i Göteborg.

Hur ser framtidens kollektivtrafik i Göteborg ut? Hur kopplas Västlänken samman med lokaltrafiken och vilka följdinvesteringar behövs? Hur ser de långsiktiga planerna ut och finns det beredskap för en eventuell höghastighetsbana Oslo- Göteborg- Köpenhamn?

Trafikverket, Trafikkontoret Göteborgs Stad och Pyramiden Arkitekter AB presenterar regional och lokaltrafik samt alternativa förslag på framtida lösningar, därefter diskuterar vi framtidens kollektivtrafik i Göteborg.

Medverkande

GUNNAR ANJOU, Arkitekt Pyramiden Arkitekter AB
JÖRN ENGSTRÖM, Utredningsledare och Stf Kollektivtrafikdirektör, Västra Götalandsregionen
SOFIA HELLBERG, Projektledare Trafikstrategi Göteborg
BIRGITTA HELLGREN, Trafikdirektör Göteborg
BO LINDGREN, Projektledare Trafikverket

Mötet leds av LARS NORDSTRÖM och fler medverkande kan tillkomma.

Anmälan

Senast måndagen den 18 november till alma.zunic@sns.se.

Varmt välkommen!
SNS Väst och Reväst