SNS Väst: Påverkar skolors styrning och ledning elevernas resultat?

Tor 19 november 2015
Tid och plats

Torsdag 19 november 2015, 15:00–16:30
SEB, Östra Hamngatan 24, Göteborg

Finns det skillnader i kvaliteten på ledning och styrning mellan friskolor och skolor i offentlig regi?

I SNS Analysen Styrning och ledning i skolan undersöks kopplingen mellan ledningskvalitet och elevprestationer. I rapporten studeras också skillnader mellan friskolor, offentligt drivna skolor och privata skolor. En slutsats är att fristående skolor får betydligt högre poäng än offentligt drivna skolor i det ledningsindex som forskarna tagit fram.

Metoden har använts för studier av över 10 000 företag i olika branscher och verksamheter i offentlig sektor i mer än 20 länder.

Rapporten presenteras av Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och slutsatserna kommenteras av rektorer från Göteborgsområdet.

Seminariet modereras av Emma Spånberg, forskningsassistent och projektledare vid SNS.

Anmälan

Antalet platser är begränsat och anmälan görs senast måndagen den 16 november till Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se.

Varmt välkommen!
SNS Väst

Maria Roth, ordf, Johan Carlsten, Lisbeth Höglund, Jan Kaaling, Hans Nyman, Thore Sahlin, Jonas Ward