SNS vinner internationellt pris för tankesmedjor

För tredje gången har SNS vunnit det prestigefulla Prospect Think Tank Award. Den 17 juli mottog SNS utmärkelsen “Best European Social Policy Think Tank 2019”.

Priset, som delas ut årligen av den brittiska idétidskriften Prospect Magazine, anses vara en av Europas mest prestigefulla kvalitetsrankningar av oberoende forskningsinstitut och akademiska tankesmedjor världen över. I år var antalet ansökningar rekordstort och höll en otroligt hög kvalitet, enligt organisatören.

I motiveringen framhålls bland annat att ”de ämnen som SNS valt är relevanta, och praktiskt tillämpbara” om frågor ”av genuin betydelse för samhället”. Vidare står det att ”SNS forskning artikulerade på ett tydligt och välargumenterat sätt vilka de verkliga problemen är (t.ex. när det gäller pensionspolitik eller att hitta sätt att integrera invandrare) och presenterade konkreta policyförslag för att adressera dessa.”

Enligt en domare var SNS ansökan ”en perfekt illustration på den roll en tankesmedja kan spela i att tillhandahålla tillämpbar och lösningsorienterad forskning som är mer oberoende än den som tillhandahålls av ett forum eller en lobbygrupp, eller av regeringen, och som samtidigt är mer fokuserad på resultat och social förändring än många universitet”.

Juryn består av representanter från politiken, näringslivet, akademin och stora mediehus som Financial Times. Årets jury.

– Jag är väldigt stolt över att SNS vision om att bygga broar mellan gedigen forskning och praktiskt beslutsfattande inom politik och näringsliv uppmärksammas internationellt, och att juryn uppskattar vårt arbete med att presentera forskning på ett tydligt och användarvänligt sätt, säger Mia Horn af Rantzien, SNS VD.

Utöver att vinna i kategorin EU Social Policy, var SNS också nominerat i kategorin EU Economic and Financial Policy. Detta är tredje gången SNS vinner ett Prospect Think Tank Award.

Bland de andra vinnarna återfanns internationellt erkända institutioner såsom annat amerikanska Peterson Institute for International Economics och Brysselbaserade Bruegel. Alla årets pristagare.