Stark diskussion om infrastrukturen

I tidningen Land har Maria Börjesson, föreståndare för Centrum för transportstudier och Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson under den senaste veckan debatterat politikens roll i infrastrukturprojekt. Börjesson hävdar att statliga pengar ofta slösas bort på samhällsekonomiskt olönsamma projekt.

Istället för att titta på hur infrastruktursatsningar kan bli lönsamma slösar politikerna pengar och går på trafikmyter

skriver Maria Börjesson i tidningen Land.

Infrastrukturminister Anna Johansson håller inte med. Hon menar att:

Regeringen prioriterar åtgärder som stärker vårt land och utvecklar den framgångsrika svenska modellen. Att investera i ett starkare Sverige är vår skyldighet som styrande i landet. Lika mycket är vår skyldighet att se till att varje skattekrona används på ett ansvarsfullt och riktigt sätt.

Maria Börjesson fortsätter i en slutreplik:

Ministern skriver att samhällsekonomisk nytta är viktig, men att politiker också måste kunna göra avvägningar utifrån andra akuta samhällsproblem. Men problemet är att regeringen överhuvudtaget inte verkar ta någon större hänsyn till samhällsekonomisk nytta eller andra kunskapsbaserade underlag.

Maria Börjesson är särskilt kritisk mot planerna på att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige. Hon menar att miljöeffekterna av de föreslagna höghastighetsbanorna är försumbara samtidigt som bygget tränger undan andra mer samhällsekonomiskt lönsamma projekt.
Anna Johansson svarar med att kalkylerna när det gäller höghastighetståg inte är klara ännu.
En annan som gett sig in i debatten om höghastighetstågens vara eller icke vara är förre statsministern Göran Persson. I en intervju i tidningen Dagens Industri krisitiserar han planerna på att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige.