Stärkt försörjningsberedskap för Sverige

Konferens Mån 2 oktober 2023
Tid och plats

Måndag 2 oktober 2023, 12:30–16:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Hur kan företag och offentlig förvaltning samarbeta för att stärka totalförsvaret och skapa en effektiv försörjningsberedskap?

Arbetet med att bygga upp totalförsvaret har pågått sedan 2015. Behovet av förbättrad motståndskraft har ökat på grund av risken för nya pandemier, det försämrade omvärldsläget och kriget i Ukraina. En god försörjningsberedskap med en välutvecklad samverkan mellan näringslivet och det offentliga lyfts fram som ett särskilt viktigt område i såväl utredningar som propositioner.

Vi samlar ledande aktörer från företag, myndigheter och politik till en konferens för att dela erfarenheter från tidigare samarbeten, öka förståelsen för varandras verksamheter och skapa kontakter som lägger grunden till nya innovativa initiativ.

Medverkande

Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar

Marcus Wallenberg, styrelseordförande, SEB

Mikael Granholm, generaldirektör, Försvarsmakten

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, MSB

Susanna Gideonsson, ordförande, LO

Johan Belfrage, Director Innovation & Business Development, Saab AB

Lars Hedström, Director SIIC, Försvarshögskolan

Karl Lallerstedt, Senior Analyst, FOI

Sara Lindholm Larsson, sjukhuschef Ersta sjukhus

Helén Pettersson (S), riksdagsledamot, försvarsutskottet

Ingrid Sefastsson, Public Affairs Lead, ABB Sverige

Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor, Svenskt Näringsliv

Martin Tegnér, operativ chef, Ersta Sjukhus

Samtalet leds av Pär Lager, senior rådgivare vid Försvarshögskolan.

Konferensen arrangeras av SNS i samarbete med AB Volvo, ABB, Försvarshögskolan, LO, MSB, Mölnlycke, Region Stockholm, RISE, Saab AB och Svenskt Näringsliv.

Anmälan

Endast personlig inbjudan. Konferensen spelas in och går att se i efterhand.

Vid frågor, kontakta projektledare Simon Torell Witt, simon.torell.witt@sns.se.