Sveriges framtida ekosystem för betalningar

Betalningsutredningen har haft i uppdrag att se över statens roll på betalningsmarknaden i dag och i framtiden. SNS och Swedish House of Finance (SHoF) har bjudit in den särskilda utredaren Anna Kinberg Batra att redogöra för utredningens slutsatser och förslag samma dag som hon lämnar över sitt betänkande.

Medverkande

Anna Kinberg Batra, särskild utredare och tillträdande landshövding i Stockholms län

Aino Bunge, vice riksbankschef

Björn Segendorff, rådgivare på BIS Innovation Hub

Paula da Silva, vd för P27 Nordic Payments

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.