Sveriges framtida ekosystem för betalningar

Seminarium Fre 31 mars 2023
Tid och plats

Fredag 31 mars 2023, 12:45–14:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. En lättare lunch serveras från 12:15.

Välkommen till en diskussion om betalningsutredningens slutsatser med Anna Kinberg Batra, Aino Bunge, Björn Segendorff och Paula da Silva.

Betalningsutredningen har haft i uppdrag att se över statens roll på betalningsmarknaden i dag och i framtiden. SNS och Swedish House of Finance (SHoF) har bjudit in den särskilda utredaren Anna Kinberg Batra att redogöra för utredningens slutsatser och förslag samma dag som hon lämnar över sitt betänkande.

Utvecklingen på betalningsmarknaden karaktäriseras av en snabb digitalisering. Betalningsutredningen kartlägger rollfördelningen mellan stat och näringsliv på betalningsmarknaden.

Utredningen tar ställning i en rad frågor: Vilka grupper riskerar att exkluderas i ett alltmer kontantlöst samhälle? Vilka säkerhetsrisker finns när betalningsmarknaden digitaliseras och hur ska vi betala i kris? Utredningen tar också ställning till behovet av att Riksbanken ger ut en e-krona.

Mötet genomförs inom ramen för SNS/SHoF Finanspanel, och är ett samarbete mellan SNS och Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges nationella forskningscenter i finansiell ekonomi.

Medverkande

Anna Kinberg Batra, särskild utredare och tillträdande landshövding i Stockholms län

Aino Bunge, vice riksbankschef

Björn Segendorff, rådgivare på BIS Innovation Hub

Paula da Silva, vd för P27 Nordic Payments

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, Swedish House of Finance partners**, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 30 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.
** SHoF Partners

Välkommen!