Sveriges Radios vd om radions roll i kris och krig

Den ökade användningen av artificiell intelligens har gjort det enklare att sprida desinformation och propaganda och samtidigt svårare att avgöra vad som är trovärdig information. I tider av kris, höjd beredskap och ytterst krig har medier en stor roll i att säkerställa tillgången till samhällsviktig och pålitlig information.

Medverkande

Cilla Benkö, vd, Sveriges Radio

Samtalet leds av Anna Norén, forskningsledare på SNS.