Trippelhelix – den nya innovationsmodellen. Högskola, näringsliv och myndigheter i samverkan

Henry Etzkowitz

Trippelhelix-teorin innebär ett samspel mellan högskola, näringsliv och offentliga myndigheter. Trippelhelix-spiralen symboliserar rörelse, dynamik, förändring och förnyelse.

Begreppet trippelhelix är nu etablerat också i Sverige. Genom samordning av utvecklingsresurser och konstruktivt samarbete inom ett land eller en region kan man utveckla innovationsförmågan och skapa tillväxt. Men inte alltid finns en djupare insikt om vad det egentligen handlar om och vad som faktiskt sker i miljöer som kännetecknas av trippelhelix-samverkan. Den här boken syftar till att ge den insikten.

En ledande företrädare för var och en av de tre ”spiralerna” ger sina personliga kommenterar kring trippelhelix i slutet av boken: Vinnovas generaldirektör Per Eriksson, Chalmers rektor Jan-Eric Sundgren och företagsledaren Carl Bennet.