Tvångsmedel – brottsbekämpning och personlig integritet

Seminarium Mån 20 november 2023
Tid och plats

Måndag 20 november 2023, 13:30–14:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Kaffe serveras från 13:15. Stanna gärna kvar på fika efter seminariet.

Allt fler förespråkar att ge brottsbekämpande myndigheter kraftigare verktyg för att kunna samla in information och utreda brott. Verktygen kan leda till effektivare brottsbekämpning, men samtidigt få konsekvenser för den personliga integriteten.

Tvångsmedel är verktyg som polis och åklagare använder för att utreda brottslighet. Men att använda dessa kan innebära betydande intrång i grundläggande fri- och rättigheter.

I en ny rapport undersöker Mattias Hjertstedt, universitetslektor vid juridiska institutionen vid Umeå universitet, fyra olika typer av tvångsmedel som brottsutredare kan använda sig av för att få tillgång till information i elektronisk kommunikationsutrustning. Han gör det mot bakgrund av Europakonventionen som sedan lång tid är lag i Sverige. Konventionen utgör bland annat ett skydd för fysiska och juridiska personer gentemot medlemsstaterna på så sätt att dessa inte får vidta åtgärder som kränker medborgarnas rättigheter, såsom rätten till privatliv.

Vilken tillgång till information har utredare inom ramen för dagens regelverk? Vilka krav ställer Europakonventionen på svensk tvångsmedelsreglering? Och hur kan svensk lagstiftning hamna mer i linje med Europakonventionens krav?

Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle.

Medverkande

Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet och tidigare expert i statens offentliga utredningar Datalagring – brottsbekämpning och integritet och Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel

Mikael Damsgaard (M), ledamot i justitieutskottet

Mattias Hjertstedt, universitetslektor vid Juridiska institutionen och anknuten till enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Lise Tamm, chefsåklagare, Riksenheten mot korruption vid Åklagarmyndigheten

Mikael Westerlund, advokat, Advokatfirman De Basso

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, senior projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 17 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!