Undviker vi nyheter om flyktingar för att slippa känna empati som förpliktigar?

Seminarium 2017.10.17

Under 2015–2016 tog Sverige på kort tid emot väldigt många asylsökande. Hur påverkade det konsumtionen av nyheter om flyktingar? Och vilket inflytande kan människors informationsinhämtning ha på deras attityder till invandring och migrationspolitik?

Medverkande

Eleonora Freddi, doktor i nationalekonomi, Tilburg University

Jonas Hinnfors, professor i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Johan Lindell, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet

Patrik Vuorio, utvecklingsstrateg i Järfälla kommun

Diskussionen leds av Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab och redaktionschef för SVT Aktuellt.