Utmaningar och möjligheter för EU:s industristrategi

Covid-19 har orsakat störningar i de globala värdekedjorna och lett till brist på viktiga varor i Europa. Kerstin Jorna, generaldirektör vid EU-kommissionen, presenterar EU:s strategi för att möta dessa utmaningar. Kommentarer från professor emeritus Harry Flam och Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv.

Medverkande

Harry Flam, professor emeritus, vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet, och senior rådgivare till Sieps

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv

Kerstin Jorna, generaldirektör, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises (GROW) vid Europeiska kommissionen.

Seminariet sker på engelska och leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.