Utvecklingskluster – varför vissa länder är rika och andra fattiga

Tis 21 april 2015
Tid och plats

Tisdag 21 april 2015, 08:30–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Mindre ekonomiskt utvecklade länder tenderar att ha svaga statsinstitutioner, hög grad av våld och låga inkomster. Varför, och vad är kopplingen mellan de tre faktorerna?

Frågan om varför vissa länder är rika och andra fattiga är lika central i dag som när ADAM SMITH skrev Nationernas välstånd för 250 år sedan. Studier av ekonomisk utveckling har ofta fokuserat på enbart inkomstskillnader mellan länder. Snarare är det tre olika, sammanhängande faktorer som ligger bakom ett lands ekonomiska utveckling: en samvariation mellan institutionernas kapacitet, förekomsten av våld och inkomstnivån. Så kallade utvecklingskluster.

Den 21 april presenterar TORSTEN PERSSON, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet, en ny SNS Analys på temat. Vad krävs av enskilda stater för att skapa ekonomisk utveckling och fred? Och hur påverkar andra länders intervention ett lands möjligheter att bryta en negativ spiral?

Rapporten kommenteras av ANNIKA SUNDÉN, chefsekonom på Sida.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är gratis för SNS medlemmar* och press, 395 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 17 april eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!