Vad händer med OECD:s förslag om beskattning av digitala bolag?

OECD har föreslagit nya, globala regler för beskattning av digital näringsverksamhet. Inom ramen för de två delarna, pelare 1 och 2, finns förslag om en ny beskattningsmodell för stora digitala företag. Vad innebär förslagen? Hur kommer USA och EU att ställa sig till dem? Hur troligt är det att reglerna genomförs? Och vad blir konsekvenserna för Sverige?

Medverkande

Yvonne Bertlin, CFO och skattechef för AstraZeneca i Sverige

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Uppsala universitet, författare till SNS-rapporten EU och svensk företagsbeskattning

Pernilla Rendahl, professor i skatterätt vid Göteborgs universitet, författare till SNS-rapporten Konsumtionsbeskattning av digitala tjänster (deltar via länk)

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.