Vad kan vi lära av kraschen? Bank- och fastighetskrisen 1990–1993

Nils-Eric Sandberg (red.)

Publikation 2005.12.12
Vad kan vi lära av kraschen 1,7 MB PDF

Efter överhettningen i den svenska ekonomin på slutet av 1980-talet steg räntorna till uppemot 20 procent från 1990. Ett antal finansbolag och fastighetsbolag gick i konkurs, kreditförlusterna ackumulerades i bankerna och BNP föll tre år i rad.

Varför hände detta? Var det slumpens verk, en olycklig kombination av olyckliga omständigheter? Eller var det en följd av politiska missgrepp?

Några statsvetare och ekonomer som från olika positioner följde processen Ronald Fagerfjäll, Stellan Lundström, Karl-Henrik Pettersson, Nils-Eric Sandberg, Hans Tson Söderström, Erik Åsbrink beskriver och analyserar krisen, i olika perspektiv. Mixen av perspektiv är en illustration av komplexiteten i krisen.

Den här boken vill med denna ansats ge en ny och mer problemfylld bild av varför både fastighetsmarknaden och finanssektorn kom nära kollaps 1990–1993.