Valåret 2022: Hur motverkas desinformation och påverkanskampanjer?

Hur stora är riskerna för skadlig informationspåverkan inför höstens val? Vilken information kan vi lita på? Och vad gör myndigheter, företag och digitala plattformar för att hantera påverkanskampanjer?

Medverkande

Janne Elvelid, policychef Sverige på Meta/Facebook

Henrik Landerholm, generaldirektör vid Myndigheten för psykologiskt försvar

Anton Lif, rådgivande specialist inom informationspåverkan på Combitech

Charlotte Wagnsson, professor vid Försvarshögskolan

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd på SNS.