Välfärdspolitiska rådets rapport 1999. Från dagis till servicehus: välfärdspolitik i livets olika skeden

Lars Söderström Anders Björklund Per Gunnar Edebalk Agneta Kruse