Välfärdspolitiska rådets rapport 2003. Den svenska skolan – effektiv och jämlik?

Anders Björklund Peter Fredriksson Alan B Krueger Per-Anders Edin

Når den jämlikhetsmålen? Bidrar den effektivt till kompetensförsörjning och tillväxt? Svensk utbildningspolitik granskas med fokus på reformperioden under 1990-talet. Granskningen görs utifrån de etablerade politiska målen för utbildningspolitiken: jämlikhet och tillväxt.

Svenska skolelever och vuxna har goda kunskaper och färdigheter internationellt sett. Men bristen på lärare hotar att bli ett problem. Besparingarna på 1990-talet har försämrat elevernas prestationer och ökat skillnaderna mellan starka och svaga elever. Konkurrensen från fristående skolor har troligen förbättrat prestationerna, men effekterna tycks vara relativt små.

Det verkar alltid vara kris i skolan. Utvärderingar och kunskapstester är av yttersta vikt för att bedöma sanningshalten i sådana påståenden. De kan också förhindra en negativ skoldebatt som i förlängningen leder fram till omotiverade reformer.