Välfärdsrådets rapport 2006. Fritt inträde? Ungdomars och invandrades väg till det första arbetet

Olof Åslund Robert Erikson Oskar Nordström Skans Anna Sjögren

Varför står så många människor utanför den svenska arbetsmarknaden? Det är en flitigt debatterad och högaktuell fråga. Två grupper som utpekas som särskilt problematiska i dessa sammanhang är ungdomar och nyanlända invandrare. Årets rapport från SNS Välfärdsråd behandlar inträdet på arbetsmarknaden för dessa två grupper.

rapport-vr-2006.pdf 987,1 KB PDF

Det första inträdet på arbetsmarknaden är viktigt. Det första jobbet ger referenser, erfarenhet och kontakter, och innebär att individen blir mindre av ett osäkert kort i framtida arbetsgivares ögon. Tid utanför arbetsmarknaden innebär att offentliga finanser belastas och ett försenat inträde riskerar också att påverka individen negativt under lång tid.

Rapporten studerar med hjälp av unika data tiden till det första arbetet för ungdomar och invandrare under perioden 1985–2003. Vad påverkar inträdet? Vilka arbetsgivare är det som erbjuder inkörsportar till arbetsmarknaden och hur kommer de arbetssökande i kontakt med dem?

SNS Välfärdsråd 2006: Olof Åslund, Robert Erikson, Oskar Nordström Skans och Anna Sjögren.