Vård och omsorg i det 21:a århundradet

Under tre år har SNS riktat uppmärksamheten mot två centrala dimensioner av den strukturomvandling som vården och omsorgen står inför. Huvudfrågorna för forskningsprojektet Vård och omsorg i det 21:a århundradet har varit hur sektorns kompetensförsörjning kan säkras och hur möjligheterna med ny teknik kan tas tillvara.

Medverkande

Anders Anell, professor vid Lunds universitet. Författare till rapporten Vården är värd en bättre styrning

Acko Ankarberg Johansson (KD) riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet och sjukvårdspolitisk talesperson

Anna Essén, lektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Författare till rapporten Digitala innovationsplattformar i vården – lärdomar från ett kvalitetsregister

Erik Lagersten, förändringsdirektör i Västra Götalandsregionen och medlem i forskningsprojektets referensgrupp

Carina Olson, vd Praktikertjänst

Kristina Westerberg, professor emerita Umeå universitet. Medförfattare till rapporten Äldreomsorgens ständiga förändringar – om organisation, arbetsmiljö och ledarskap

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.