Mötesplatsen riktar sig till kommunikationschefer, presschefer och andra kommunikationsproffs bland SNS medlemmar, men även till övriga i SNS medlemskrets som är intresserade av kommunikationsfrågor.

Inom ramen för nätverket ges möjlighet till informella diskussioner med såväl aktuella medieforskare som företrädare från offentlig och privat sektor.

Vid frågor om Forum för medierelationer, kontakta projektledare Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se.

Genomförda möten

Digitala varumärken

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Marcela Sylvander och Henrik Stampe, vd på reklambyrån Volt, delade med sig av sina erfarenheter om hur man bygger en digital plattform för sin målgrupp. Märta Langéen, Sverigechef på Storytel, berättade hur de arbetar med sitt varumärke och hur de utvecklar nya digitala koncept som Storytel Original, böcker skrivna direkt för ljud. Forskarna Oskar Broberg och Marcus Gianneschi redogjorde för hur marknadskommunikation blivit en central del av myndigheters och företags värdeskapande och hur digitaliseringen har gått hand i hand med varumärkets ökande betydelse. Ta del av seminariet via SNS play.

Kriskommunikation och sociala mediers roll

Att veta hur man ska agera när krisen är ett faktum kan vara svårt. Att förutse hur krisen kommer att ta form i sociala medier är ännu svårare. Marcus Thomasfolk, informationschef på Volkswagen berättade om företagets krisarbete i samband med att det blev känt att man manipulerat sina dieselbilar. Forskarna Marina Ghersetti och Mats Eriksson gav en översikt av forskningen om sociala medier som verktyg vid krishantering.

Medieetiken och företagen

Ett kunskapsseminarium om de pressetiska reglerna och hur de fungerar för juridiska personer – företag, myndigheter och organisationer. Medverkade gjorde Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, Edvard Lind, presschef på Skanska och Anna Körnung, chefredaktör och ansvarig utgivare för Mitt i-tidningarna.

Storytelling – om berättelsers makt

Allt fler företag och organisationer arbetar strategiskt med storytelling som verktyg i sin kommunikation. Ingela Nordenhav, global chef för marknadskommunikation på Volvo Lastvagnar, berättade om erfarenheter av att använda digitala medier som verktyg för berättande. Lektor Hanna Sofia Rehnberg och docent Sara Rosengren berättade om vad den senaste forskningen har att säga om storytelling som strategi för varumärkesbyggande.

Sociala medier – möjligheter och fallgropar

SNS bjöd in forskare och praktiker för ett samtal om strategier för sociala medier, som numera är en integrerad del av de flesta företags och myndigheters kommunikation. Medverkade gjorde Jonas Colliander, forskare vid Handelshögskolan, Staffan Ekengren, Head of Scania Newsdesk, Unni Jerndal, kommunikationsdirektör vid Polisen och Olle Lidbom, medieanalytiker och kommunikationschef på Norstedts förlagsgrupp.

Offras journalistiken för att rädda medierna?

Vi samlade forskare och praktiker för en diskussion om gränsen mellan journalistik och reklam i en tid när allt färre mediekonsumenter är beredda att betala för journalistiskt innehåll. Medverkade gjorde Maria Edström, lektor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) på Göteborgs universitet, Sigge Ennart,affärsutvecklingschef, Schibsted Content Marketing Studio, Elisabeth Trotzig, reklamombudsman och Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör på SEB.

Drevjournalistikens drivkrafter

Begreppet mediedrev diskuteras flitigt, men vad är egentligen ett mediedrev? Vad gör det med mediernas granskande uppgift när alla rusar åt samma håll? Vilka likheter och skillnader finns mellan granskande journalistik och drevjournalistik? Och vad driver dreven i framtiden? Det var några av frågorna som diskuterades vid ett seminarium om drevjournalistik. Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, inledde med att presentera en essä som summerar den befintliga forskningen om mediedrev. I den efterföljande diskussionen medverkade Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen, Jonas Nordling, förbundsordförande på Journalistförbundet och Cecilia Stenshamn, frilansjournalist.

Myndigheters kommunikation

I takt med mediers ökande inflytande i samhället förändras relationen mellan myndigheter och media. Utifrån en undersökning av samtliga 238 nationella myndigheter har forskarna Magnus Fredriksson och Josef Pallas skrivit en rapport om denna relation. Studien presenterades vid seminariet och visade bland annat att svenska myndigheter anpassar sin verksamhet till mediernas spelregler. Rapporten kommenterades av Helena Engqvist, kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen och Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Det nya medielandskapet

Vid seminariet presenterade forskaren Jesper Strömbäck en underlagsrapport till 2014 års Demokratiutredning, i vilken han har analyserat det nya medielandskapet och hur detta påverkar medieanvändning. Rapporten kommenterades av Joachim Berner, Charlotta Friborg och Eva Hamilton.

Mediebilden av börsföretagens moraliska ansvar

Det första mötet satte fokus på mediebilden av börsföretagens moraliska ansvar. I en studie analyserade forskarna Maria Grafström och Karolina Windell mediebevakningen av H&M, TeliaSonera, Nordea, Electrolux och Clas Ohlsson under åren 1995−2012. Studien kommenterades av kommunikationsrådgivaren Boo Ehlin.