DOKUMENT ATT LADDA NER

Förslag till dagordning 19 januari 2023

Protokoll SNS förtroenderåd 15 juni 2022

Information om SNS verksamhet – bilder

Tid, plats och program

Torsdagen den 19 januari 2023 på Moderna Museet i Stockholm.

16:00 Registrering och kaffe
16:15 Förtroenderådet sammanträder, SNS vd informerar om verksamheten
16:45 Paus och registrering
17:15 Presentation av Konjunkturrådets rapport
18:45 Drink
19:20 Middag

FRÅGOR

Kontakta Felicia Thun, felicia.thun@sns.se, för anmälningsfrågor.

Anmälan

Jag önskar delta på följande (välj ett eller fler alternativ) (Obligatoriskt)