DOKUMENT ATT LADDA NER

Förslag till dagordning 18 januari 2024

Protokoll SNS förtroenderåd 8 juni 2023

Tid, plats och program

Torsdag 18 januari 2024, Moderna Museet, Stockholm, kl. 16:00–23:00. Efterföljande middag.

16:00 Registrering och kaffe
16:15 Förtroenderådet sammanträder. SNS vd informerar om verksamheten
16:45 Paus och registrering
17:15 Presentation av Konjunkturrådets rapport
18:45 Drink
19:20 Middag

FRÅGOR

Vid anmälningsfrågor, kontakta Ingela Hallingstam, ingela.hallingstam@sns.se.

Anmälan

Jag önskar delta på följande (välj ett eller fler alternativ) (Obligatoriskt)
Så här behandlar vi dina personuppgifter. Våra evenemang spelas in och fotograferas. Det innebär att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller på fotografier som vi publicerar. Vi publicerar inte ljud- och bildupptagningar där du har en framträdande roll utan ditt samtycke.