Det svenska tjänstepensionssystemet är onödigt krångligt och oöverskådligt för löntagarna. Det menade de danska professorerna Michael Møller och Niels Christian Nielsen, båda vid Copenhagen Business School, som på SNS uppdrag granskade det svenska tjänstepensionssystemet.

De kom bland annat fram till att dagens regler innebär ett omotiverat tvångssparande för unga och för höginkomsttagare och att staten bör fastställa vilken nivå på pensionssparande som skall vara obligatoriskt.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Michael Møller, professor vid Copenhagen Business School – Handelshøjskolen, Niels Christian Nielsen, professor vid Copenhagen Business School – Handelshøjskolen.

Rapport

Framtidens tjänstepensioner

Finansiering och referensgrupp

Till projektet knöts en referensgrupp som också bidragit till projektets finansiering. Ordförande i referensgruppen var Irma Rosenberg, tidigare vice riksbankschef.
Deltagare i referensgruppen: Alecta, AMF, Fondbolagens Förening, Handelsbanken Liv, Ledarna, Länsförsäkringar, Max Matthiessen, Movestic, Nordea Liv & Pension, Pensionsmyndigheten, PP Pension, PRI Pensionsgaranti, PwC, SEB Trygg Liv, Skandia Liv, SPP, Statens tjänstepensionsverk (SPV), Sveriges Försäkringsförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Swedbank Pension och Försäkring och Söderberg & Partners