Klimatfrågor och social hållbarhet – arkitektur handlar om så mycket mer än att rita hus och byggnader.  Därför valde White Arkitekter att engagera sig i referensgruppen för SNS forskningsprogram Hållbar samhällsbyggnad.

– Det här är frågor som är en del av vår kärnverksamhet, och därför har det varit väldigt givande att vara med i referensgruppen, säger Carl Bäckstrand, vice vd White Arkitekter.

När man tittar på listan över medverkande företag och organisationer i referensgruppen i SNS forskningsprogram Hållbar samhällsbyggnad så får man en tydlig bild av att detta är frågor som berör många olika delar av samhället.

Här finns bland annat engergibolag, byggföretag och myndigheter inom transport- och infrastruktursektorn.

Referensgruppen är också något som gör SNS forskningsprojekt unika. Under ett projekts gång bidrar referensgruppens medlemmar med sina erfarenheter från olika perspektiv. Något som tillför projekten ny kunskap och ger forskarna insikter om vilken ytterligare kunskap som efterfrågas. Det bidrar också till att forskningsresultaten når ut till berörda aktörer och kommer till användning.

Carl Bäckstrand har representerat White Arkitekter i referensgruppen för Hållbar samhällsbyggnad.

– Vi blev kontaktade av SNS och fick frågan om vi ville vara med i referensgruppen. Hållbarhet har varit en del av White Arkitekter sedan starten 1951. Från början handlade det mycket om social hållbarhet och sedan 90-talet har miljöfrågorna klättrat uppåt på agendan. Så det var naturligt för oss att vi engagerade oss i det här projektet, säger Carl Bäckstrand.

White Arkitekter är en av Sveriges största arkitektbyråer med över 900 medarbetare. Förutom kontor i de nordiska länderna så har man nu också verksamhet i bland annat Storbritannien och i Tyskland.

– När det gäller den här typen av frågor som rör hållbarhet så ligger vi i Sverige fortfarande långt fram i en internationell jämförelse. Men det blir också allt mer uppenbart att några av de andra marknader som vi finns på rör sig snabbt framåt – och inom vissa specifika områden har de redan sprungit förbi oss. Det är också därför vi vill vara verksamma där. Vi lär oss nytt och tar med oss de erfarenheterna hem till Sverige, säger Carl Bäckstrand.

White Arkitekter har en lång tradition av att delta i olika forskningsprogram. Detta var dock första gången som företaget medverkade tillsammans med SNS.

– För oss är forskning jätteviktig och det var ytterligare ett skäl att vi ville vara med. Våra andra engagemang inom forskning relaterar oftast mer specifikt till vår verksamhet och arkitektbranschen. Att vara med i SNS forskningsprogram Hållbar samhällsbyggnad har inneburit att vi kommer i kontakt med angränsande forskningsområden och får ta del av det som görs där.

Som exempel nämner Carl Bäckstrand forskningsrapporten om den svenska hyresmarknaden av Fredrik Kopsch, universitetslektor i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet.

– Den rapporten var väldigt intressant att ta del av och det var också givande att följa med i de diskussioner som följde i seminariet när rapporten lanserades. Det gav mig mycket, säger Carl Bäckstrand.

Ur ditt perspektiv – vilka är nyckelfrågorna för en hållbar samhällsutveckling?

– För mig handlar det om att se hur vi ska åstadkomma en socialt rättvis utveckling, samtidigt som vi förhåller oss till klimatet och de planetära gränserna och inte minst begränsar klimatutsläppen. Det här är frågor som vi jobbar med dagligen och som är rotade hos alla våra medarbetare. Men det är inte lätt, säger Carl Bäckstrand.

Fakta: De har medverkat i referensgruppen

Boverket, Byggföretagen, E.ON., Einar Mattsson, Ellevio, Installatörsföretagen, Jernhusen, JM, Kommuninvest, Länsförsäkringars forskningsfond, Nacka kommun, Newsec, Ramboll, Region Stockholm, Sjunde AP-fonden, Skandia, Svenskt Näringsliv, Trafikverket, Transportföretagen, Tågföretagen, White Arkitekter, Volvo Bussar.