Sveriges befolkning lever längre och är friskare än tidigare. Det är en positiv utveckling som medför både möjligheter och utmaningar.

När en större andel av befolkningen blir äldre och högre krav ställs på välfärdens kvalitet innebär det en utmaning för finansieringen av välfärden. En lösning är att fler arbetar längre. Det finns dock i dag flera faktorer som hindrar äldre från att stanna kvar i arbetslivet. Därför behövs nya arbetssätt och metoder på våra arbetsplatser för att bättre ta tillvara äldres potential.

SNS samlade en arbetsgrupp med företrädare för privata och offentliga arbetsgivare, fackföreningar och experter för att utveckla en nationell innovationsagenda med syfte att bidra till att fler arbetar längre.

Projektet organiserades runt tre halvdagsmöten i workshop-form med fokus på att formulera förslag som bidrar till

  • en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar förutsättningar för ett längre arbetsliv
  • förbättrad kompetensutveckling och ökade möjligheter till kompetensväxling
  • ett inkluderande arbetsklimat som tar tillvara mångfald.

Avsikten var att agendan skulle fungera som en vägledning för ett nytänkande och systematiskt utvecklingsarbete som möjliggör ett längre arbetsliv och att genom projektet skapa en plattform för fortsatt samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, fackförbund och forskare.

Projektet skulle ligga till grund för SNS fortsatta arbete med att bidra till en fördjupad samverkan mellan forskning och praktik avseende dessa frågor inom ramen för SNS forskningsprogram om kompetensförsörjning.

Fakta om projektet

Arbetsgrupp

Carina Blomberg, AMF, Mats Claesson, Veteranpoolen, Maria Englund, Stockholms läns landsting, Karin Eriksson, Vinnova, Sten Gellerstedt, LO, Karin Grauers, Vinge, Kristina Hagström, Skandia, Mia Horn af Rantzien, SNS, Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, Elisabet Litsmark Nordenstam, Partnerskap för framgång Sverige AB, Carl-Gustaf Leinar, Trygghetsrådet TRR, Jenni Nordborg, Vinnova, Tomas Petti, Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL, Harriet Pontán, Folksam, Grete Solvang Stoltz, LKAB, Pia Sturesson, Skanska, Dag Svensson, Vattenfall Nordic, Stefan Wiberg, IF Metall, Annika Wohlström, NCC och Christer Zaar, Previa.

Ansvarig forskningsledare

Ilinca Benson, ekon.dr., ilinca.benson@sns.se, tel: 08-507 025 59

Projektledare

Caroline Schmölzer, caroline.schmolzer@sns.se, tel: 08-507 025 55

Finansiering

Projektet genomfördes med finansiellt stöd från Vinnova.

Tidsplan

2014