Jobba/praktisera hos oss

På SNS får du jobba i en intellektuellt stimulerande miljö i nära kontakt med forskare och beslutsfattare i både privat och offentlig sektor. Vi arbetar med några av Sveriges främsta samhällsforskare med målet att bidra till välgrundade beslut och lösningar på centrala samhällsproblem.

Praktik på SNS

Vi tar emot praktikanter som är i slutet av sina universitetsstudier i samhällsvetenskap, till exempel inom ekonomi eller statsvetenskap. Det går också att praktisera på SNS efter avslutade studier eller under studieuppehåll. Då utbetalas ersättning.

Nästa rekryteringsomgång kommer att ske under våren 2019 inför höstterminen 2019. Vi lägger upp information om ansökningsdatum med mera på hemsidan i början 2019.

Vi kommer inte att ta emot några praktikanter under vårterminen 2019.