SNS Skåne

SNS Skåne utgör en viktig mötesplats för näringsliv, offentliga förvaltning, universitet och högskola. Gruppen bedriver en aktiv verksamhet och ordnar varje år 4-6 möten. Inriktningen är att skapa program med koppling till SNS forskning och rapportutgivning blandat med aktuella samhällsfrågor på regional och lokal nivå.

Aktuella möten för SNS Skåne publiceras i SNS kalendarium. Välj SNS lokala grupper i menyn.

SNS Skånes styrelse

Ordförande

Thomas Pålsson, vd Aspekta

Sekreterare

Philip Tönning, Aspekta

Ledamöter

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne
Pernilla Ström, styrelseproffs
Malin Grönberg, regionchef på Nordea
Luciano Astudillo,stabschef för kommunalrådsavdelningen i Malmö och vice ordförande för Framtidsgenerationen
Pia Kinhult, rådgivare, European Spallation Source, ESS
Margaretha Söderström, Kommunikationschef MKB Fastighets AB