Varje ny företagsskandal och finansiell kris leder ofelbart till krav på ökad transparens och fler regleringar, bland annat när det gäller revisionen av bolagens finansiella rapportering.

Men det är i hög utsträckning revisorskåren själv som måste leda arbetet med att stärka förtroendet för revisionen. En mer oberoende och förstärkt redovisningstillsyn borde också utvecklas.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Bino Catasús, professor i redovisning och revision, Stockholms universitet, Niclas Hellman, t.f. professor i extern redovisning och finansiell analys, Handelshögskolan i Stockholm, och Christopher Humphrey, professor of Accounting, Manchester Business School.
Ansvarig forskningsledare: Ilinca Benson.

Rapport

Revisionens roll i bolagsstyrningen

Referensgrupp och finansiering

Dan Brännström, FAR
Johan Bygge, EQT
Anders Bäckström, KPMG
Adam Diamant, Revisorsnämnden Catarina Ericsson, PwC
Patrik Jacobsson, Finansinspektionen Peter Malmqvist, EQR
Lena Möllerström Nording, Grant Thornton Fredrik Nilsson, Uppsala universitet
John Osser, BDO
Marianne Sandén-Ljungberg, Mazars SET Peter Strandh, EY
Thomas Strömberg, Deloitte
Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Advokatbyrå och Uppsala universitet
Ordförande för referensgruppen var Lennart Francke, Swedbank