Pernilla Petrelius Karlberg är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och sedan flera år tillbaka programledare för Samhällsprogrammet.

– Samhällsprogrammet är en utbildning för den som vill förstå hur Sverige styrs och hur beslutsfattandet går till på riktigt. Vi går verkligen igenom på djupet hur den svenska demokratin är uppbyggd och hur EU fungerar. Det jag vill framhålla är att vi träffar en sådan bredd av höga företrädare för de viktigaste samhällsinstitutionerna. Här ingår riksdagsledamöter, statsråd, ordförande för LO och Svenskt Näringsliv, samt på EU-nivå Europaparlamentariker och ofta den svenska kommissionären. Deltagarna får samtala direkt med dem om deras arbete och vardag.  Då blir slutresultatet att deltagarna får en förståelse för hur Sverige och EU styrs i praktiken. Det, i kombination med föredrag av framstående statsvetare och ekonomer, är ett unikt upplägg som ingen annan utbildning erbjuder vad jag vet, säger Pernilla Petrelius Karlberg.

Du som har lett Samhällsprogrammet flera gånger. Vilka är det som deltar i den här utbildningen?

– I den här gruppen träffar man väldigt samhällsintresserade, drivna och nyfikna personer från både privat och offentlig sektor. Så man lär sig väldigt mycket om andra verksamheter och får perspektiv på sin egen organisation eller sitt eget bolag. Någonting som också gör det här speciellt är att det är en ganska liten grupp, ungefär 20 deltagare. Innehållet i de olika passen styrs mycket av deltagarnas frågeställningar och vad de är intresserade av. Det gör att det blir otroligt intressanta diskussioner och väldigt relevant för deltagarna.

Vilka är de viktigaste insikterna som du själv har gjort när du har lett programmet?

– Jag har lärt mig massor – inte minst sådant som jag trodde att jag redan kunde. Att få en uppfriskning kring hur det svenska systemet är uppbyggt är både nyttigt och väldigt intressant när man arbetar med samhällsrelaterade frågor. För de som går programmet brukar det också vara en ögonöppnare att både se vilka möjligheter som finns, och vilket ansvar man kan ta som bolag, myndighet eller organisation. Vi är ju alla en del av den svenska demokratin. Sen tycker jag egentligen att alla borde gå det här programmet, inte minst när det gäller EU-delen. Det är så mycket som borde ingå i allmänbildningen när det gäller EU – men som dessvärre inte gör det – eftersom svenska företag och hela det svenska samhället påverkas så mycket av EU. Studiebesöket i Bryssel blir också en aha-upplevelse för många deltagare, som får insikter i hur mycket deras verksamheter påverkas av EU.

Pernilla Petrelius Karlberg forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och programledare för Samhällsprogrammet.

Listan över föreläsare uppdateras från år till år. Hur tänker ni kring programmet?

– Det är många inslag som återkommer varje år. Det handlar om kommuner, regioner, riksdag, departement, EU-institutionerna med mera. Utöver det så försöker vi uppdatera programmet beroende på vad som är aktuellt. Under 2020 handlade mycket om corona och då var det väldigt intressant att bjuda in chefen för Socialstyrelsen och få höra mer om hur samverkan mellan myndigheter och regioner fungerar i en tid av stor osäkerhet. Nästa program, hösten 2022, kommer sannolikt fokusera extra mycket på valet. Talarna som kommer till Samhällsprogrammet säger ofta att de tycker att det är ett väldigt viktigt forum och en fin möjlighet att få träffa representanter från olika delar av samhället. De får energi av sin medverkan och de som har varit med tackar nästan alltid ja till att komma tillbaka, om de kan.

Vem skulle du rekommendera att gå Samhällsprogrammet?

– Personer som jobbar med verksamheter som påverkas av beslut i politik och förvaltning i Sverige och EU eller som vill ta ett samhällsansvar bör gå. Programmet ger stor nytta i form av kunskaper, insikter och förståelse för hur de här komplexa beslutsprocesserna går till i praktiken. Man får användbara verktyg både för att stärka sin roll som samhällsaktör och samverka med olika andra samhällsaktörer. Vi hinner mycket på den tid vi har tillsammans och jag tror också att många tycker att det är väldigt givande att få lite distans till sin vardagliga gärning och få reflektera tillsammans med de andra deltagarna innan man återvänder och får omsätta sina nya kunskaper i praktiken.

Tillbaka.