EU:s lagstiftning har stor påverkan på svenskt näringsliv och samhälle.
Eftersom hon ville få mer kunskap kring detta beslöt sig Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef och vice vd för SEB Investment Management, för att anmäla sig till SNS Samhällsprogram.
– Mycket av regleringen som gäller oss i finansbranschen kommer från just EU. Så möjligheten att hands-on förstå hur det faktiskt går till var väldigt nyttig för mig, säger hon.

SNS Samhällsprogram vänder sig till ledare och nyckelpersoner inom svenskt näringsliv och offentlig sektor som vill fördjupa sina kunskaper om hur samhället fungerar. Programmet varierar från år till år, men gemensamt är att det fokuserar på hur Sverige styrs regionalt och nationellt. En del av Samhällsprogrammet handlar också om EU, och innehåller bland annat en resa till Bryssel där deltagarna får träffa representanter för EU:s olika institutioner.

Elisabet Jamal Bergström är vice vd och hållbarhetschef på SEB:s fondbolag SEB Investment. För henne var det framför allt möjligheten att få bättre insikter i EU:s arbete och beslutsvägar som var avgörande när hon anmälde sig till Samhällsprogrammet.

– Ja, en viktig sak för mig var just att förstå EU-arbetet närmare. Jag tillhör den generation som gick i skolan innan vi gick med i EU vilket gör att jag känner att jag har en kunskapslucka kring hur beslut i EU fattas och hur de påverkar oss, säger hon.

Elisabet Jamal Bergström
Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef och vice vd för SEB Investment Management

Besluten som fattas i Bryssel har stort inflytande på hela det svenska samhället.

– Finansbranschen är väldigt regleringstung och mycket av regleringen som drabbar oss kommer från just EU. Så möjligheten att hands-on förstå hur det faktiskt går till var väldigt nyttig för mig. Att få besöka Bryssel och träffa människorna som jobbar där gav mig också värdefulla insikter, säger Elisabet Jamal Bergström som gick Samhällsprogrammet 2019.

Kan du nämna någon konkret situation där du har fått användning av det du lärde dig på Samhällsprogrammet?

– Ja, just nu håller EU på med att genomföra sin handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt som innehåller en mängd nya lagförslag som påverkar oss direkt. Att förstå hur de lagarna tas fram, vem som remitterar till vem och hur beslut slutligen fattas är väldigt viktig kunskap för mig just nu. Och det påverkar vårt arbete direkt.

Med satsningen ”European Green Deal” vill EU dessutom bli världens första klimatneutrala kontinent. Arbetet ska främja ett effektivt utnyttjande av resurser genom att ställa om till en ren, cirkulär ekonomi, återställa förlorad biologisk mångfald och minska föroreningarna. Även detta är något som förstås påverkar det svenska samhället och näringslivet. Det är också ytterligare en anledning till att Elisabet Jamal Bergström tycker att svenska företag och organisationer ska låta sina nyckelpersoner utbildas genom Samhällsprogrammet.

– Företag som har medarbetare som jobbar med affärsutveckling, produktutveckling eller omvärldsanalys tjänar väldigt mycket på att dessa medarbetare förstår på djupet hur samhället fungerar och hur beslut fattas, på såväl kommunal, nationell och EU-nivå.

Efter att hon själv gick utbildningen har Elisabet Jamal Bergström rekommenderat en kollega att anmäla sig till Samhällsprogrammet.

– Nu i efterhand så kan jag inte förstå hur jag kunde vara utan den här kunskapen, säger hon.

Tillbaka.