Ann Carlsson Meyer är vd för Systembolaget. Innan dess var hon vd på Apoteket i över 10 år. Hon har de senaste åren nominerat flera medarbetare till programmet och även medverkat som talare vid flera tillfällen.

– Programmet är i en klass för sig. Deltagarna får så mycket med sig efter utbildningen, och bidrar därmed till att höja vår verksamhets samhällsförståelse och kompetens. Dessutom öppnar det för nya värdefulla nätverk, säger Ann Carlsson Meyer om varför hon väljer att nominera medarbetare till programmet.

Samhällsprogrammet tar varje år emot runt 20 deltagare från olika branscher och sätter värde i att differentiera gruppen, ha deltagare från olika branscher och skapa ett starkt nätverk med över 400 andra alumner efter utbildningen.

Varje år går ett 20-tal deltagare Samhällsprogrammet. Gruppen är allsidigt sammansatt med personer från blandade branscher och i olika roller. Efter programmet blir de del i ett alumninätverk med de över 400 personer som gått utbildningen sedan starten 1995.

Förutom nätverket får deltagarna inblick i hur det politiska systemet fungerar i praktiken, utvecklar sin förmåga att samverka med viktiga samhällsaktörer och blir säkrare i sin omvärldsanalys.

– Jag har själv fått förmånen att tala på programmet vid flera tillfällen, det är ett av mina mer inspirerande talaruppdrag. Jag får alltid så mycket spännande frågor så det blir sällan som jag tänkt mig upplägget. Men alltid väldigt stimulerande, säger Ann Carlsson Meyer.

En av de mest uppskattade delarna av programmet är besöken på organisationer och institutioner, där deltagarna får samtala direkt med beslutsfattare om deras verksamhet och aktuella frågor.

Etappen i Bryssel brukar därför vara en höjdpunkt enligt Ann, då man får förståelse för EU:s funktionssätt och hur det fungerar i praktiken. Det gör att deltagarna får en unik insikt i beslutsprocesser som berör deras verksamheter och möjlighet att ställa frågor direkt till dem som fattar besluten.

– Det är ett sätt att satsa på personer med mycket potential framåt, de kommer tillbaka med förslag på hur vi kan ta nya utvecklingssteg. Jag rekommenderar alla jag kan att skicka personer man satsar långsiktigt på till programmet.

Tillbaka