Praktikertjänsts vd Carina Olson gick Samhällsprogrammet 2018.
Hon tyckte att utbildningen var så bra att hon nu har låtit en av sina nyckelmedarbetare gå programmet.

– Om man är några stycken på samma bolag som har de här kunskaperna så sprider det sig i hela organisationen, säger Carina Olson.

Praktikertjänst är Sveriges största privata vårdföretag och har över 1 000 mottagningar runt om i hela Sverige. Carina Olson kom till Praktikertjänst och rollen som finansdirektör 2015.

– Jag kände inte till Samhällsprogrammet men fick frågan av en kollega om jag skulle vara intresserad av att gå den här utbildningen och kände direkt att det var något för mig. Eftersom jag har en bakgrund i tillverknings- och skogsindustrin så behövde jag lära mig mer om hur samhället fungerar och hur politiken och myndigheterna jobbar tillsammans. Så fort jag fick möjlighet anmälde jag mig, säger Carina Olson.

Praktikertjänsts vd Carina Olson gick Samhällsprogrammet 2018.

Med facit i hand var det ett lyckat beslut.

Mindre än ett år efter att hon gått Samhällsprogrammet blev Carina Olson nämligen vd för Praktikertjänst, och fick då stor nytta av kunskaperna som hon hade fått under utbildningen.

– De viktigaste samhällsfrågorna för mig är allt som rör hälso- och sjukvård och hur allt styrs av 21 regioner. I min nuvarande roll har jag väldigt mycket kontakter med politiker och tjänstemän, så att förstå hur allt hänger ihop och att ha ett nätverk in i politiken har varit väldigt nyttigt för mig, säger Carina Olson.

Eftersom hon själv var så nöjd med sitt eget deltagande i Samhällsprogrammet rekommenderade Carina Olson sin efterträdare på Praktikertjänsts finansdirektörspost, Birgitta Jacobsson, att anmäla sig till utbildningen förra året.

– Praktikertjänsts vision är att vi vill vara Sveriges mest attraktiva vårdföretag. Då handlar det också om att attrahera duktiga medarbetare, och att erbjuda utvecklingsmöjligheter till duktiga och seniora personer som till exempel Birgitta.

Förutom Carina Olson och Birgitta Jacobsson har även Praktikertjänsts styrelseordförande Urban Englund gått Samhällsprogrammet, vilket alltså innebär att det finns tre personer i bolagets ledning med de kunskaper och insikter som man får genom utbildningen.

– Dels ger det förstås ett stort mervärde för personen i fråga. Att man får en ännu mer stabil grund att stå på. Men det innebär också att man bygger upp en kunskap inom organisationen, och när vi är fler som har gått samma utbildning så blir det en helt annan spridning på kunskapen, säger Carina Olson, som är öppen för att låta fler medarbetare gå Samhällsprogrammet i framtiden.

– Ja, det är jag absolut.  Jag tycker att det här är en jättebra sak att erbjuda duktiga och kompetenta medarbetare som kan utvecklas och få ta del av upplevelser som man inte får i andra utbildningar. Det här programmet är otroligt bra, säger hon.

Tillbaka.