Vilka jobb är det som flyttar ut?

En viktig fråga i projektet SNS Arbetsmarknad 2011 var om offshoring i första hand leder till en minskad efterfrågan på arbetskraft med relativt låga kvalifikationer och låga löner eller om det framför allt leder till en minskad efterfrågan på arbetskraft med relativt höga kvalifikationer och höga löner.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Projektet leddes av vice riksbankschefen professor Karolina Ekholm och av docent Katarina Nilsson Hakkala. Även professor Sascha O Becker medverkade.

Finansiering

Handelsbankens forskningstiftelser och från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Rapport

Projektet resulterade i rapporten Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden