Demokratirådet 2010 uppmärksammade särskilt fyra områden: statsskicket, förvaltningen, partipolitiken och välfärdsmodellen.

Enligt SNS Demokratiråd finns fortfarande en alltför stor försiktighet och tendens att förhålla sig till EU- medlemskapet som om det vore en marginell förändring eller ett hot att försvara sig mot. I 2010 års rapportEuropeiseringen av Sverige presenterade forskarna ett reformpaket som skulle stärka svensk demokrati och gynna svenskt inflytande i EU.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

2010 års Demokratiråd bestod av Jonas Tallberg (ordf), professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, Nicholas Aylott, docent och lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, Carl Fredrik Bergström, professor i europarätt vid Uppsala universitet, Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet och vd Institutet för framtidsstudier samt Åsa Casula Vifell, fil. dr i statsvetenskap och verksam som forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.

Finansiering

Sven och Dagmar Saléns stiftelse

Rapport

SNS Demokratiråd 2010. Europeiseringen av Sverige