I rapporten presenterades strategier för hur svenskt inflytande i EU ska kunna upprätthållas och förstärkas.

Bland annat bör Sverige prioritera vilka sakfrågor man vill driva och inrikta mer av sina ansträngningar mot EU:s nya maktcentrum, Europeiska rådet och Europaparlamentet.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Jonas Tallberg, (ordf.), professor Stockholms universitet; Derek Beach, docent Aarhus universitet Danmark; Daniel Naurin, docent Göteborgs universitet; och Teija Tiilikainen, direktör Utrikespolitiska institutet, Finland.

Rapport

Demokratirådets rapport 2011. Makten i Europa

Finansiering

AGA, Akademikerförbundet SSR, Alecta, AMF, Apotekarsocieteten, Apoteket AB, AstraZeneca, Avfall Sverige, Billerud, Borlänge Energi, Danske Bank, Deloitte, E.ON Sverige, Einar Mattsson, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Ernst & Young, Fastighetsägarna Stockholm, Fondbolagens Förening, Fortum Heat & Power, Fortum Värme, FTI, Försäkringskassan, Grant Thornton, Gävle energi och Göteborg Energi