Sex framträdande nationalekonomer ger råd till finansministern om vad han bör göra för att rusta svensk ekonomi.

I fyra fristående kapitel diskuteras åtgärder för att sänka arbetslösheten, höja tillväxten, stärka svensk konkurrenskraft och minska ojämlikheten i samhället. Rådet rekommenderar bland annat att staten borde lånefinansiera utökad investering i det framtida humankapitalet, som också är den framtida skattebasen, till exempel arbetsmarknadsutbildning, skola, högre utbildning och barnomsorg.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Forskningsledare: Stefan Lundgren, Arvid Wallgren
Forskare: Dominique Anxo, Rikard Forslid, John Hassler, Per Krusell, Thomas Lindh och Daniel Waldenström

Finansiering

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse

Rapport

SNS Konjunkturråd 2010. Råd till en finansminister