Rådet 2011 föreslog en meny av åtgärder som ska göra svensk ekonomi starkare med lägre arbetslöshet och mindre utanförskap, bättre fungerande finansmarknader och en effektivare klimatpolitik.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Anders Vredin, docent i nationalekonomi, vd för SNS och ordförande i Konjunkturrådet, Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, Lars Ljungqvist, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för Stockholm Institute for Financial Research och Arvid Wallgren, dåvarande forskningsledare vid SNS

Rapport

Konjunkturrådets rapport 2011. Miljö, arbete och kapital – dags för nya samhällskontrakt

Finansiering

AGA, Akademikerförbundet SSR, Alecta, AMF, Apotekarsocieteten, Apoteket AB, AstraZeneca, Avfall Sverige, Billerud, Borlänge Energi, Danske Bank, Deloitte, E.ON Sverige, Einar Mattsson, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Ernst & Young, Fastighetsägarna Stockholm, Fondbolagens Förening, Fortum Heat & Power, Fortum Värme, FTI, Försäkringskassan, Grant Thornton, Gävle energi och Göteborg Energi.