Sverige står inför betydande utmaningar att finansiera den omfattning och kvalitet på vård, skola och omsorg som medborgarna förväntar sig.

SNS Konjunkturråd 2014 presenterar en meny av möjliga åtgärder för att möta utmaningarna. Fristående, men allmänna och obligatoriska försäkringar, är ett av de möjliga reformspår som diskuteras i slutrapporten.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

I Konjunkturrådet 2014 deltog Annika Sundén, docent i nationalekonomi verksam vid Pensionsmyndigheten, Torben M Andersen, professor i nationalekonomi, Århus universitet samt Jesper Roine, docent i nationalekonomi, SITE, Handelshögskolan i Stockholm.

Finansiering

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse

Rapport

Konjunkturrådets rapport 2014. Hur får vi råd med välfärden?