Att skriva en rapport för SNS var en omställning för Björn af Ugglas. I efterhand är han väldigt nöjd med resultatet och genomslaget som rapporten har fått.

En av rapporterna i SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet är forskaren Björn af Ugglas granskning av olika faktorer som påverkar patientsäkerheten.

– I rapporten studerar jag hur överbelastning av akutmottagningar i kombination med vårdplatsbrist ökar risken för att man avlider inom 30 dagar från det att man söker vård. Min slutsats är att dessa frågor har en tydlig koppling. Att ordna fler vårdplatser är det viktigaste man kan göra för att öka patientsäkerheten, säger Björn af Ugglas som också lämnar flera rekommendationer i sin rapport.

– Ansvarsfördelningen mellan sjukhusdirektörer och ansvariga politiker behöver redas ut och fastställas. Vi behöver också ta fram skarpare nyckeltal för att kunna följa upp problemen, i kombination med bättre nationella databaser.

Det är första gången som Björn af Ugglas skriver en rapport för SNS. Det har varit en väldigt positiv upplevelse, även om det var en omställning från det genomakademiska sammanhang Björn är van vid.

Han lyfter fram tre stora värden i samarbetet med SNS.

– Det har varit nyttigt att sammanfatta min forskning i ett kompakt format. Dessutom har jag fått tillfälle att formulera policyslutsatser utifrån mina resultat, samtidigt som jag har fått möjlighet att sprida det här till en bredare allmänhet.

I samband med lanseringen skrev Björn af Ugglas också en debattartikel på DN Debatt om sina resultat och rekommendationer, vilket gav rapporten mycket uppmärksamhet.

Det bidrog bland annat till intervjuer i några av Sveriges största nyhetsmedier, såsom Sveriges Radio, SVT och Aftonbladet.

– Som forskare vill du att det du gör får så stor impact som möjligt. Jag hade aldrig kommit på att skriva en debattartikel själv, men när SNS föreslog det så nappade jag direkt. Jag fick också hjälp med att spela in en kort film med rubriken ”Forskaren förklarar”. Allt detta tillsammans har gjort att min forskning har fått ett väldigt stort genomslag bland sjukvårdsintresserade personer, säger Björn af Ugglas.

En grundläggande förutsättning för SNS är att forskarna har akademisk frihet och att de självständigt svarar för sina analyser, slutsatser och förslag.

– Så har det verkligen varit. Jag har haft stor frihet samtidigt som jag har fått otrolig feedback och stöd. Jag var faktiskt inte beredd på hur mycket redaktionellt arbete som SNS lägger ner för att göra rapporten så bra som möjligt. Dessutom är språkgranskningen på en helt annan nivå än vad jag är van vid, och resultatet blir mycket bättre än jag någonsin skulle kunna skriva själv. Det känns väldigt skönt, säger Björn af Ugglas.

Under arbetet med rapporten har Björn af Ugglas också fått feedback från forskningsprojektets referensgrupp som består av representanter från hela Vårdsverige, både inom privat och offentlig verksamhet.

– Referensgruppen blev väldigt engagerad i min rapport. Det var en tung grupp med representanter från medtech, fackförbund, läkarkåren med mera. Att få tillgång till alla dessa människor och att få deras feedback – speciellt att få veta vilka olika detaljer som de inte hade förstått – har varit väldigt värdefullt för mig.

Har du några tips till andra forskare som funderar på att skriva en rapport för SNS?

– Läs gärna tidigare rapporter för att få en tydligare bild av hur en SNS-rapport kan se ut och fundera ut ett avgränsat ämne som du vill undersöka närmare. Och var förberedd på att den redaktionella processen är arbetsam, men att slutresultatet också blir väldigt bra. SNS fyller en viktig roll i samhällsdebatten genom att de upplåter en neutral arena till forskare som får en möjlighet att utveckla sina resonemang.