1. Utveckla testmiljöer och låt juridiken spela en proaktiv roll i vårdens digitalisering.
  2. Dela upp vårdvalet i en digital och en fysisk nivå för att främja både digitalisering och personcentrering.
  3. Minska detaljstyrning i vårdens ersättningssystem för att ge bättre förutsättningar för innovation och digital utveckling.