1. Utan kvalificerad och motiverad personal finns ingen möjlighet att klara av att hantera de utmaningar som vården står inför.
  2. Arbetsmiljön i äldreomsorgen måste bli en prioriterad fråga på högsta ledningsnivå.
  3. Läkarutbildningen behöver anpassas efter teknikutvecklingen och specialisters fortbildning behöver regleras.