– För läkarkåren är det extremt viktigt med evidens och vetenskap som grund för beslut och utveckling. Därför är det så värdefullt att SNS har tagit initiativ till det här projektet. Det säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna inom Läkarförbundet, och medlem i referensgruppen till Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Läkarförbundet är Sveriges största fackförening för läkare med över 80 procent av Sveriges läkare som medlemmar. Inom förbundet finns olika yrkesföreningar, Karin Båtelsson är ordförande för den största, Sjukhusläkarna med över 20 000 medlemmar.

Det är i denna egenskap som hon har medverkat i referensgruppen till SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

– Jag brukar läsa SNS forskningsrapporter, men det här är första gången som jag har varit med i en referensgrupp. Jag har stor respekt för forskarna som har gjort ett gediget arbete, och jag har försökt att bidra med våra synpunkter för att forskningen ska få ännu fler perspektiv, säger Karin Båtelson.

– Allt som är nytt är inte bra och allt som är innovativt är inte användbart. Vi upplever att det genomförs förändringar som inte bygger på evidens. Därför är det så viktigt att det bedrivs forskning inom det här området, så att vi får en vetenskaplig bas för att forma framtidens vård.

Karin Båtelson vill särskilt framhålla Björn af Ugglas rapport om hur patientsäkerheten påverkas av överbelastning på akutmottagningar.

– Ur Läkarförbundets perspektiv är det förstås viktigt att både vårdplatser och akutmottagningar fungera som de ska för att inte öka risken för sjukdom eller dödsfall. Men det här är också vår arbetsmiljö och det är viktigt att den fungerar även ur det perspektivet. Rapporten tydliggör det viktiga flödet som finns inom sjukhuset och hur man behöver se över organisation och struktur.

I rapporten Utbildning och träning för framtidens läkare granskar Anders Bergenfelz, professor och överläkare i kirurgi, Li Felländer-Tsai, professor och överläkare i ortopedi, och Annika Östman Wernerson, professor och överläkare, hur det livslånga lärandet behöver anpassas till den snabba teknikutvecklingen inom vården. Något som Läkarförbundet och Karin Båtelson anser är en nyckelfråga.

– Utvecklingen, med nya behandlingar och nya digitala lösningar, går oerhört fort. Vården kommer se helt annorlunda ut inom en snar framtid. Organisation, kompetensförsörjning och tillgänglighet i kombination med patientmakt och valmöjligheter måste hänga ihop bättre för att vi ska ha råd att möta behoven som den åldrande befolkningen har. Alla nya effektiva läkemedel och behandlingar kommer att förändra vården mycket.

Referensgruppen består av representanter från både privat och offentlig verksamhet. Att träffas och diskutera vårdens utmaningar har varit givande.

– När man möts från olika delar av vården skapas nya tankar och idéer, och referensgruppen har varit en värdefull mötesplats. Det ger också mycket att ta del av förslag till lösningar som inte stämmer med ens tidigare uppfattning. Vi hoppas att vi får vara delaktiga även framöver i kommande projekt som rör frågor om vårdens utveckling i Sverige, säger Karin Båtelson.

Fakta: Referensgruppen i Vård och omsorg i det 21:a århundradet har bestått av representanter från följande organisationer

Apoteket, AstraZeneca, Attendo, Bräcke diakoni, Frisq, Inera, Kry, MedLearn, Min Doktor, Praktikertjänst, Region Stockholm, Riksförbundet HjärtLung, Socialdepartementet, Sophiahemmet, SOS Alarm, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Vinnova, Vårdförbundet och Västra Götalandsregionen.