1. Ge staten ett större ansvar för vårdens omställning, långsiktiga finansiering och resursfördelning.
  2. Fokusera den regionala styrningen på lärande och innovationer med utgångspunkt i professionella drivkrafter.
  3. Tydliggör vem som ansvarar för tillgången till vårdplatser och akutens kapacitet.
  4. Stärk kopplingen mellan högsta ledningen och de som jobbar i äldreomsorgens verksamheter.